preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Razno

 

Himna OŠ Čavle

U našem grobničkom kraju,

jedna je škola za koju svi znaju;

kao kaštel poznata, samo malo manja

utvrda je igre, prijateljstva znanja.

 

Prozori su njeni zrcala za ptice

i za svako dječje nasmijano lice;

u mirisu šume, dahu Mediterana

ona nam je drugi dom svakoga dana.

 

Ref.

Mi smo uvijek spremni za pjesmu i ples,

ponosno nosimo pobjednički dres,

djetinjstva našeg ti čuvaš blaga,

bila si i ostala čavjanska škola draga!

 

Na satovima svim u zraku su ruke

i kad dođe vrijeme za put u nove luke

bit ćemo spremni za sva vremena

u kojima ćeš ostati najdraža uspomena!

 

 

 


 


Školski razvojni plan

„Ne hjustajmo va tujinu, leh čuvajmo svoj koren,  jezik i starinu......“

Ivan Brdar Grobniški

Prioritetno područje unaprjeđenja:

 

 

I. Obrazovna postignuća:

 

1. Razvijanje jezične kompetencije i komunikacije na materinskom i stranom jeziku:

 

1.1. Produbljivanje znanja jezika i govorne kompetencije

1.2. Razvijati zanimanje za učenje stranih jezika

1.3. Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika

 

2. Nastavak aktivnosti vezanih uz popularizaciju prirodnoznanstvene grupe predmeta

 

Ciljevi:

 

1.1. Produbljivanje znanja jezika i govorne kompetencije

 • iskoristiti i procijeniti različite situacije, radne metode i strategije za učenje hrvatskoga, engleskoga i njemačkoga jezika
 • raspraviti o sličnostima i razlikama između materinskog  jezika i drugih stranih jezika (engleski, njemački)
 • opisati i procijeniti svoj napredak u izražavanju na materinskom jeziku i učenju engleskoga  i/ili njemačkoga jezika
 • samostalno koristiti širok spektar digitalnih i ostalih pomagala u učenju materinskog i stranog jezika
 • izabrati prikladne strategije slušanja, govorenja, čitanja i pisanja 
 • osvijestiti problem dvojezičnosti u svakodnevnom životu i razvijati pozitivan stav prema vlastitom i tuđem identitetu
 • osvijestiti utjecaj stranih jezika na materinski i o materinskom jeziku kao nacionalnom identitetu

1.2. Razvijati zanimanje za učenje stranih jezika

 • motivacija učenika za izvannastavno aktivno korištenje stranog jezika, oslobađanje od straha od stranog jezika
 • isticanje važnosti učenja stranih jezika i jezične raznolikosti Europe

1.3. Pravilna uporaba hrvatskog standardnog jezika

 • osvijestiti važnost pravilne uporabe hrvatskog standardnog jezika u pisanju i govorenju u učenika i učitelja
 • korištenje dostupne periodike i stručne literarure u knjižnici
 • razvijati interes za pisanu riječ
 • poticaj razvoju čitateljskih kompetencija

2. Nastavak aktivnosti vezanih uz popularizaciju znanosti i prirodno-

    znanstvene grupe predmeta

 • poticanje kreativnog i inovativnog pristupa znanosti
 • istraživački i timski rad

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:

 • uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne aktivnosti
 • motivacija i rad s nadarenim učenicima
 • priprema učenika za natjecanja i smotre
 • slušanje i razgovor s izvornim govornicima
 • projektna nastava u koju će biti uključen što veći broj učenika i učitelja  ( Dan znanosti / Svjetski dan za mir i razvitak,  ...)
 • Glagoljaška skupina
 • posjet Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici; suradnja sa Sveučilištima u Rijeci i bivšim učenicima, a danas znanstvenim novacima i priznatim stručnjacima i znanstvenicima...
 • posjet Vili Ružić, Festivalu dječje knjige i autora Monte Librić, Ogulinskom festivalu bajke
 • suradnja s Knjižnicom Čavle
 • Mjesec jezične kulture u OŠ Čavle (obilježavanje značjnijih datuma - Europski dan jezika, Međunarodni dan materinjeg jezika (21.2.), Dani hrvatskoga jezika (11.-17.3.), Mjesec školskih knjižnica, Međunarodni dan dječje knjige (2.4.), Dan hrvatske knjige (22.4.), Dan darovitih učenika (21.3.), Svjetski dan kulturne raznolikosti (21.5.)  ...
 • sudjelovanje:

      - međunarodno matematičko natjecanje Klokan bez granica

- Festival znanosti (Rijeka, Pula)

- Tjedan darovitosti

- Dan znanosti  

- Smotra Mladih čuvara okoliša

- zavičajni kviz Ča je ča i Gdje sam tko sam

- Robo trka na prstenac

- međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja Dabar

- Dan tehničke kulture

- Večer matematke

- Dan broja Pi

- suradnja sa CTK-e Rijeka (partner u projektu Budi ++)

 • dodatna edukacija učitelja za rad s darovitim učenicima
 • uključivanje u nacionalne i međunarodne projekte
 • donošenje smjernica za poštivanje pravila u pismenosti i inzistiranje na njihovoj provedbi
 • samostalno, kritički i odgovorno izabrati i koristiti sadržaje iz različitih izvora – producirati tekstove kompleksnog sadržaja koristeći digitalne medije
 • sudjelovanje u glazbenim radionicama, koncertima te književnim susretima

Nužni resursi:

 • suradnja sa odgovornim osobama za provedbu aktivnosti s ciljem ostvarivanja zadanih ciljeva
 • informatička podrška

Datum do kojega će se cilj ostvariti:

 • kratkoročni: jedna školska godina (15. lipanj 2018.)
 • dugoročni: dvije ili više školskih godina

Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:

 • predmetni učitelji (jezično i prirodno-znanstveno područje); tim za razvoj jezičnih kompetencija i vještina učenika (učitelji HJ-a, učitelji razredne nastave)
 • učitelji razredne nastave
 • voditelji izvannastavnih aktivnosti
 • vanjski suradnici
 • Nacionalni centar tehničke kulture Kraljevica
 • E – učionica
 • Hrvatsko društvo matematičara
 • suradnja sa srednjim školama i visokoškolskim ustanovama…

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:

 • etapno praćenje realizacije ciljeva
 • pozitivna iskustva učenika i učitelja
 • unaprjeđenje kvalitete odnosa učenik - učitelj
 • sudjelovanje na natjecanjima, smotrama i projektima
 • uspjesi na natjecanjima i smotrama

Prioritetno područje unaprjeđenja:

 

II. Razvijanje pozitivnih stavova prema kulturno-povijesnoj

baštini svoga kraja ( jezik, običaji, tradicija )

 

Ciljevi:

 
 •  suradnja sa školama čakavskog govornog područja
 • njegovanje pozitivnih stavova prema jeziku, običajima i tradiciji      svoga kraja
 • osvijestiti važnost proglašenja grobničke čakavice zaštićenim nematerijalnim dobrom RH-e
 • suradnja s Katedrom Čakavskog sabora Grobnišćine
 • organizacija literarno-likovnog natječaja Darovani i manifestacije Grobnička jesen 2017. namijenjene školama čakavskog govornog područja
 • suradnja s OŠ Slava Raškaj, Ozalj i OŠ Dob, Slovenija      

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:

 • radionice i prezentacije rada u radionicama
 • stručne ekskurzije, izleti i terenska nastava
 • suradnja s osnovnim školama riječkog prstena koje njeguju čakavski izričaj
 • suradnja sa knjižnicama, muzejima i galerijama (etno zbirka)
 • suradnja s OŠ Slava Raškaj, Ozalj te OŠ Dob, Slovenija (posjeti, terenska nastava, sudjelovanje u literarno – likovnom natječaju Darovani...)
 • projekt Obrnimo se da ne pozabimo (4. razredi)
 • uključivanje učenika u projekte i izvannastavne aktivnosti
 • sudjelovanje na smotrama i manifestacijama
 • Zidne novine i Čakavski kutić škole
 • Grobnička škrinjica
 • rad s nadarenim učenicima
 • suradnja s književnicima koji stvaraju na čakavštini
 • suradnja s gradom Kastvom i Udrugom čakavski senjali
 • ČA čitalnica…
 • priprema učenika za natjecanja i smotre koje njeguju ljubav prema jeziku, običajima i tradiciji svoga kraja (Grobnička jesen 2017., literarno-likovni natječaj Darovani, kvizovi  Ča je ča, Gdje sam, tko sam?, Čakavski susreti u Kostreni, Čakavčići pul Ronjgi, literarni natječaji: Di ča slaje zvoni?, Poj riči materinske, Hrvatska kulturna baština…) 

Nužni resursi:

 • materijali za izradu likovnih i grafičkih radova i keramičkih suvenira
 • dostupna literatura na grobničkoj čakavštini
 • informatička podrška
 • sufinanciranje prijevoza za potrebe terenske nastave

Datum do kojega će se cilj ostvariti:

 • kratkoročni  ciljevi: jedna školska godina (15. lipanj 2018.)
 • dugoročni ciljevi: dvije i više godina

Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:

 • učitelji nositelji izvannastavnih aktivnosti
 • vanjski suradnici :

 

- Upravni odjel  za odgoj i obrazovanje PGŽ-e

             - Knjižnica Čavle

             - DND-a Čavle

             - Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine

             - Udruge Gromišćina zemja, Vidov san za čistu planetu i

               Grobnički dondolaši

             - muzeji i muzejske zbirke (Rijeka, Čavle, Kastav...)

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:

 • koncerti i igrokazi na grobničkoj čakavštini
 • prezentacija Grobničke škrinjice i projekta Obrnimo se da ne pozabimo
 • briga o školskoj etno-zbirci
 • uspjesi na natječajima, natjecanjima i smotrama
 • objavljivanje učeničkih radova u Gmajni (list općine Čavle), Novom  listu, zbirkama čakavskih radova, školskoj radijskoj emisiji…

Prioritetno područje unaprjeđenja:

III. Kultura življenja

 Ekologija:

Razvijanje ekološke svijesti
Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
Uređenje okoliša škole

Ciljevi:

 • doprinos uređenju školskog okoliša i briga o urednosti školskog dvorišta
 • surađivati i izmjenjivati znanja, iskustvo i vještine vezane uz uzgoj i njegovanje biljaka
 • poticanje ekološke svijesti učenika i njegovanje kulture življenja
 • razvijati pozitivne stavove prema prirodi, zdravlju i zdravom načinu života, ekologiji, zaštiti i očuvanju okoliša, održivom razvoju i obnovljivim izvorima energije
 • osvijestiti važnost pravilnog zbrinjavanja i razvrstavanja otpada
 • kratkoročni: prijava na natječaje vezane uz dobivanje sredstava za uređenje zelenih resursa škole (Zaklada za djecu Hrvatske, INA –Zeleni pojas 2016.; Svjetlost na putu; EAThink 2016....)
 • dugoročni: oplemenjivanje neiskorištenih zelenih resursa škole
 • upoznati učenike s rastom i razvojem bilja te vrijednostima suradničkog rada

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:

 • utvrđivanje ciljeva i koordinacija rada
 • sudjelovanje na Plavim danima Pomorske škole - Bakar, smotri učeničkih zadruga, natjecanju MČO…
 • aktivnosti vezane uz manifestaciju Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje
 • održavanje specijaliziranih satova razrednih odjela
 • ekološke akcije: čišćenje i uređenje okoliša škole
 • kontinuirano prikupljanje i razvrstavanje sirovina za recikliranje:           sakupljanje starog papira, ambalažnog otpada, PET ambalaže, baterija i čepova te uplata dobiti u humanitarne svrhe (projekt Škole za Afriku, Udruga invalida distrofičara Rijeka…)
 • energetski obnovljivi izvori energije: fotonaponski solarni sustav na krovu školske sportske dvorane
 • radionice, predavanja i predstave na temu ekologije i održivog razvoja
 • projektni dan Sigurna djeca (travanj 2017.)  i sudjelovanje u kampanji Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš
 • partnerstvo s Udrugom Žmergo: projekt OŠ Čavle odabran za realizaciju - lokalne školske inicijative na temu alternativnih prehrambenih sustava (EU projekt EAThink – Jedi lokalno, misli globalno!
 • terenska i projektna nastava Zeleni stol i Čarobna grobnička šuma
 • Grobnička škrinjica
 • Mala škola aromaterapije i  Mirisna škola
 • radionica izrade nakita od prirodnih, ekološki prihvatljivih materijala  
 • suradnja s Općinom Čavle, udrugama i roditeljima
 • sudjelovanje na eko natječajima
 • uključivanje učenika u eko projekte i aktivnosti na nivou škole i općine
 • oplemenjivanje mediteranskog vrta novim sadržajima
 • postavljanje klupica u školskom dvorištu
 • primjena betonskog sunčanog sata u mediteranskom vrtu u nastavi
 • surađivati i izmjenjivati znanja, iskustvo i vještine vezane uz uzgoj i njegovanje bilja
 • nastavak projekta  Kad se male ruke slože, cvjetnjak se urediti može (1.–4. razred)
 • obilježavanje Dana jabuka prigodnom humanitarnom akcijom i sadnjom sadnica jabuka u školskom vrtu

Nužni resursi:

 • obilježavanje: multidiscipliniran projektni dan Sigurna djeca posvećen ekologiji, održivom razvoju, prevenciji, zaštiti i spašavanju (projektni dan, travanj 2017.), Dan obnovljivih izvora energije (26.travnja), Svjetski dan zaštite okoliša (5.lipnja)...
 • suradnja s udrugama, TZ Čavle i Općinom Čavle te odgovornim osobama za provedbu aktivnosti s ciljem ostvarivanja intelektualnih i materijalnih usluga
 • knjige o uzgoju cvijeća, stručni časopisi, priručnici
 • materijal, sadnice i potreban alat za uređenje zelenih površina

Datum do kojega će se cilj ostvariti:

 • kratkoročni: jedna školska godina: 14. lipnja 2017.
 • dugoročni: dvije ili više školskih godina

Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:

 • školski eko tim
 • školski preventivni tim
 • voditelji izvannastavnih aktivnosti
 • Općina Čavle (sufinanciranje uređenja okoliša škole)
 • KD Čavle
 • vanjski suradnici i voditelji udruga na području Općine Čavle i šire (Udruga Vidov san za čistu planetu, Udruga Žmergo, Udruga Eko Kvarner Grobnišćina, TZ Općine Čavle, DVD, Hrvatske šume, Gorska služba,  REA Kvarner, Centar za profesionalnu aromaterapiju Smilje, Poljoprivredna savjetodavna služba, Prirodoslovni muzej…)
 • roditelji
 • učenici i razrednici

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:

 • etapno praćenje realizacije ciljeva
 • pozitivna školska iskustva učenika nakon održanog projektnog dana (travanj 2017.)
 • sudjelovanje na natjecanjima, smotrama i projektima
 • evidencija i prezentacija proizvodnje električne struje sa  školskog fotonaponskog solarnog sustava
 • osobna dobrobit škole i široj zajednici - zadovoljavanje potreba za novim spoznajama, druženje, zaštita prirode, zbrinjavanje otpada, sakupljanje sekundarnih sirovina
 • uređeni prostori ispred učionica u prizemlju (projekt Kad se male ruke slože, cvjetnjak se urediti može, stabla  jabuka u školskom vrtu)
 • uspjeh i zadovoljstvo učenika, kreativnost, ponašanje prema prirodi i čovjeku, razvijanje ekološke svijesti
 • stečena znanja učenici mogu primijeniti u svakodnevnom životu, osjećaju zadovoljstvo dobivenim rezultatom

 


Prioritetno područje unaprjeđenja:

III. Kultura življenja

2. Razvijanje pozitivnih stavova prema zdravlju, sportu i prehrambenim navikama              

Ciljevi:
 • uočiti međusobnu povezanost prehrane,sporta i zdravlja
 • pružiti učenicima i roditeljima informacije koje ih upućuju na donošenje zdrave odluke u vezi izbora hrane i bavljenja sportom (Sajam mogućnosti...)
 • uključivanje učenika u sportske izvannastavne i izvanškolske  aktivnosti i projekte
 • prigodno obilježavanje značajnijih datuma: HOD, Svjetski dan sporta, Međunarodni dan kretanja …
 • pripreme učenika za natjecanja (MCK, sportska natjecanja, kviz)
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:
 • provedba projekta Shema školskog voća i povrća(1. – 8. razred)
 • provedba projekta Shema školskog mlijeka (1.- 4. razred)
 • projektni dan Sigurna djeca posvećen sportu, zdravlju, ekologiji, zaštiti  i spašavanju  (travanj 2017.)
 • provedba projekta EAThink 2016. (Udruga Žmergo)
 • projekt Kuhačom po Hrvatskoj i svijetu
 • radionice, prezentacije na temu zdravlja i pravilne prehrane
 • terenska i projektna nastava (Učenička zadruga Bobovac, Brod na Kupi, OPG...)
 • suradnja s Ugostiteljskom školom u Opatiji
 • suradnja s vanjskim suradnicima (liječnici, nutricionisti, kineziolozi, sportaši)
 • nastavak provedbe preventivnih programa Zajedno više možemo (Sajam mogućnosti),Trening životnih vještina, Zdrav za pet!...
 • obilježavanje: HOD, Europski tjedan kretanja (16.- 22.9.), Dan pokreta prijatelja prirode ...
Nužni resursi:
 • literatura s najnovijim znanstvenim istraživanjima  
 • informatička podrška
 • materijal za radionice
 • materijal za projekt Kuhačom po Hrvatskoj i svijetu i projektni dan
Datum do kojega će se cilj ostvariti:
 • kratkoročni cilj: jedna školska godina: 14. lipnja  2017. (Kuhačom po Hrvatskoj i svijetu; projektni dan Sigurna djeca)
 • dugoročni: dvije i više godina
Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:
 • Školsko sportsko društvo Čavle
 • Školski preventivni tim i Tim za popularizaciju zdravih jelovnika
 • Projekt Kuhačom po Hrvatskoj i svijetu (Bolić Starčević, Stanković Šubat), Barković, Badurina Miculinić)
 • Zeleni stol i Čarobna grobnička šuma (Zoretić, Udruga Vidov san za čistu planetu)
 • Učenička zadruga Malin
 • učitelji nositelji  izvannastavnih i voditelji izvanškolskih aktivnosti
 • razrednici, ravnateljica i stručna služba škole
 • vanjski suradnici : Udruga Žmergo, NZJZ, PU PGŽ-e – Odsjek za prevenciju, Udruga Vidov san, profilirani sportaši, nutricionisti,  liječnici...
Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:
 • izložba proizvoda zdrave prehrane: Zeleni stol i Čarobna grobnička šuma
 • plakati, prezentacije i ankete
 • zdrave prehrambene navike i redovitija  tjelesna aktivnost učenika

Prioritetno područje unaprjeđenja:

IV. Odgojno – obrazovno partnerstvo  roditelja i škole:

roditelj saveznik, pomagač i prijatelj          

Ciljevi:
 • razvojni plan s ciljem kvalitetne suradnje roditelja i škole
 • aktivnije i suradničko učešće roditelja u odgoju i obrazovanju djeteta 
 • unaprjeđenje partnerskog odnosa roditelj - škola u cilju odgoja i obrazovanja zadovoljnih i uspješnih učenika – roditelj kao saveznik, pomagač i prijatelj
 • kvalitetna škola kao zajednički cilj svih dionika odgojno – obrazovnog procesa (učitelji – roditelji – učenici)
 • utvrđivanje roditeljske percepcije karakteristika škole koju polaze njihova djeca; analiza očekivanja i postojeće razine suradnje s ciljem kvalitetnije komunikacije, aktivnijeg učešća i podjele odgovornosti za napredak i razvoj učenika
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:
 • analiza očekivanja roditelja; odrediti raspon njihovih iskustava vezanih uz školu koju polaze njihova djeca
 • pismeno anketiranje roditelja na početku i kraju nastavne godine – usporedba rezultata (uvjeti rada, kurikulum, organizacija nastave, učešće roditelja tijekom obrazovanja djeteta, suradnja roditelja i škole)
 • roditeljski sastanci, individualne informacije i Otvoreni dani škole
 • predavanja i radionice za roditelje te učenike i učitelje (izvode roditelji)
 • aktivno učešće roditelja u aktivnostima škole (kulturne, ekološke, humanitarne i preventivne aktivnosti); suradnja u školskim projektima (projektni dani, uređenje okoliša škole, sudjelovanje u aktivnostima povodom  Božića, Dana škole…); zajednički izleti, kreativne radionice…
 • na satovima razrednih odjela osmih razreda: Dan karijera (prezentacija zanimanja roditelja, učeničkih hobija...), Obiteljski dan (Dan obitelji, svibanj 2017.)
 • doprinos roditelja  izgledu i opremljenosti škole
Nužni resursi:
 • suradnja s odgovornim osobama za provedbu aktivnosti s ciljem ostvarivanja zadanih ciljeva
 • informatička podrška
 • anketni materijal, materijal za rad u radionicama
Datum do kojega će se cilj ostvariti:
 • 14. lipnja 2017.
Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:
 • Školski tim za kvalitetu nastave
 • ravnateljica, školski psiholog
 • razrednici i predmetni učitelji
 • vanjski suradnici i predavači (školski liječnik, NZJZ, PU primorsko-goranska / Odsjek za prevenciju…), voditelji radionica
Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:
 • usporedba rezultata provedene ankete na početku i kraju nast. godine
 • roditeljska procjena suradnje i zadovoljstva vlastitom uključenošću u život i rad škole (SWOT / KREDA analiza; anketa Kako se osjećaš u školi?)
 • prezentacija zajednički provedenih aktivnosti tijekom godine
 • mjerljivi pokazatelji - bolji odgojni i obrazovni rezultati učenika; veći nivo suradnje i zadovoljstva svih dionika odgojno-obrazovnog procesa

Prioritetno područje unaprjeđenja:

                              V. Kultura življenja i rada

  1. Unapređenje kvalitete odnosa, komunikacije i suradnje:

        učenik – učenik; učenik – učitelj; učitelj – učitelj

Ciljevi:
 • razvijanje  prijateljskog ponašanja, ljubaznosti, poštovanja
 • podići svijest o važnosti tolerancije u svakodnevnom životu; naučiti što je to tolerantno ponašanje te kako i kada ga primijeniti u redovitom životu      
 • prepoznati  netolerantno ponašanje i naučiti  kako adekvatno reagirati  na njega
 • unaprijediti vještinu sporazumijevanja i rješavanja konflikta
 • utvrditi vrijednosti i pravila za svaki razred
 • daljnja edukacija učenika i učitelja u cilju prepoznavanja, djelovanja i sprječavanja različitih oblika nasilja u školi
 • uključivanje i intervencija različitih čimbenika u sprječavanju i smanjenju vršnjačkog nasilja (djeca pojedinačno,razred, škola, roditelji, šira društvena zajednica)
 • Pravilnik o kućnom redu, Protokol o postupanju u slučaju nasilja
 • prihvaćanje i razumijevanje različitosti te povećavanje  socijalne osjetljivosti prema potrebitim osobama
 • stvaranje pozitivne slike o sebi i drugima
 • unapređenje kvalitete (među)odnosa, komunikacije i suradnje učenika i učitelja
Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:
 • radionice na temu samopoštovanja i poštovanja drugih
 • radionice na temu nenasilnog rješavanja sukoba
 • razredni projekti : Među nama…tolerancija / Kamerom po školi: naša škola – mjesto nulte tolerancije na nasilje / Jednaki, a različiti
 • natječaj Supertalent (Pokaži što znaš)
 • obilježavanje: Međunarodni dan tolerancije (16.studenoga), Tjedan mirenja (15. - 21.rujna), Tjedan solidarnosti, Međunarodni dan ljudskih prava (10.prosinca), Međunarodni dan obitelji (15.svibnja), Svjetski dan kulturne raznolikosti (21.svibnja)…
 • radionice i predavanja za učenike i roditelje na temu Sigurnost na internetu
 • radionice za učenike 1.- 8. razreda na satovima razrednih odjela
 • radionice o toleranciji i nasilju u dječjim knjigama za učenike
 • postupanje po Protokolu, poštivanje Pravilnika o kućnom redu
 • parlaonice na temu vršnjačkoga nasilja i zlostavljanja
 • anketiranje učenika (SWOT / KREDA, Kako se osjećaš u školi?)
 • izrada plakata, PPT prezentacija, filmskih uradaka… na temu nasilja, prevencije…
 • team bilding za učitelje i ostale djelatnike (organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti, organiziran posjet kulturnim sadržajima, terenska nastava, izleti …)
Nužni resursi:
 • radni materijal
 • angažiranost svih razrednika i učitelja
 • kontinuirano raditi na odgovarajućoj zaštiti učenika  
 • naučiti učenike nenasilnom izražavanju svojih želja i potreba
Datum do kojega će se cilj ostvariti:
 • kratkoročni  ciljevi: jedna školska godina (14. lipnja 2017.)
 • dugoročni ciljevi: dvije i više godina
Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:
 • školski psiholog, ravnateljica te ostali članovi školskog preventivnog tima
 • koordinator za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja
 • razrednici i ostali učitelji
 • roditelji
 • učitelji nositelji izvannastavnih aktivnosti
 • vanjski suradnici: udruge, društva, NZJZ, PU primorsko-goranska / Odsjek za prevenciju
Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:
 • doprinos kvalitetnom i poticajnom ozračju u školi
 • izvješće o provedenom projektu (razredni projekti)
 • rezultati anketa (SWOT / KREDA, Kako se osjećaš u školi?)
 • foto zapisi, članci u medijima, na mrežnim stranama škole i školskom listu
 • prilozi za školsku radijsku emisiju 3 + MI i školski list Malin
 • bilješke, dojmovi,
 • crteži, pano, video uradci
 • uključenost (odaziv) učenika na natjecanja: Supertalent (Pokaži što znaš)
 • povratna informacija učenika, učitelja i ostalih djelatnika

Prioritetno područje unaprjeđenja:

V. Kultura življenja i rada

 2. Povezivanje i komunikacija među učiteljima

Ciljevi:

 • unaprjeđivanje kvalitete odnosa među članovima kolektiva: razvijanje prijateljskog ponašanja, ljubaznosti, poštovanja, uvažavanja, empatije i suradnje

 • podići svijest o važnosti tolerancije u svakodnevnom životu; naučiti što je to tolerantno ponašanje te kako i kada ga primijeniti u redovitom životu

 • prepoznati netolerantno ponašanje i naučiti kako adekvatno reagirati na njega

 • unaprijediti vještinu komunikacije i sporazumijevanja

 • prihvaćanje i razumijevanje različitosti te povećavanje socijalne osjetljivosti prema potrebitim osobama

 • stvaranje pozitivne slike o sebi i drugima

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva:

 • pješačenje i upoznavanje bliže okolice (kanjon Rječine, Platak…)
 • kazališna predstava (HKD Sušak, HNK Ivan pl. Zajc…)
 • kreativne radionice
 • izleti
 • terenska nastava (obilazak sakralnih objekata u gradu Rijeci i okolici)
 • ostalo (tematske večeri, sport i rekreacija…)

Nužni resursi:

 • angažiranost svih učitelja i djelatnika škole (dobrovoljno uključivanje i izbor aktivnosti)

Datum do kojega će se cilj ostvariti:

 • kratkoročni ciljevi: jedna školska godina

 • dugoročni ciljevi: dvije i više godine

Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti:

 • Školski tim za kvalitetu nastave
 • ravnateljica, školski psiholog
 • ostali učitelji prema afinitetima
 • vanjski suradnici: udruge, društva, kazališne družine, pjesnici…

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva:

 • doprinos kvalitetnom i poticajnom ozračju u školi
 • rezultati anketa (KREDA)
 • foto /audio/video zapisi/izložbe
 • bilješke, dojmovi
 • uključenost (odaziv) učitelja i ostalih djelatnika škole

 

Tražilicae-Dnevnik


Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 9. 2015.

Ukupno: 221465
Ovaj mjesec: 2163
Ovaj tjedan: 786
Danas: 108

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Zabavno i poučno

preskoči na navigaciju